Kontakt


Zbigniew Arański
ul. Sikorskiego 139/38
43-100 Tychy
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Konsultacje astrologiczne:

Jan Chwiszczuk
Brzózka 21
56-160 Wińsko
email: astro-asterix@tlen.pl
telefon: +48 736-851-811

Astrolog 4.3


W wersji 4.3 przygotowano 5 typów zestawów 6 horoskopów i aspektów, które można wybrać z formularza, a następnie wykonanać jednym kliknięciem.Poniżej pokazano poszczególne standardowe zestawy.
Zestaw aspektów graficznych:zestaw aspektów tabelarycznych:Zestaw horoskow pojedynczych:zestaw horoskow podwójnych do radixu:zestaw horoskow partnerskich:Umożliwiono definiowanie własnego zestawu, który łączy grafy, tabele i horoskopy ze wszytkicg zestawówDodatkowo umożłiwiono wykreślenie zestawu 6 kolejnych solariuszy. Po niżej predstawiono je w powiększeniu do pełnego ekranu.W wersji 4.3 wykreślane są termy w zewnętrznych kołach horoskopów podwójnych.Również w narzędziu lupki wykreślane są termy zarówno w horoskopach podwójnych, jak i potrójnych.

Program rozszerzonoo o tranzyty do horoskopu porównawczego i kontaktowego oraz opcje relokacji zegar astrologicznego wraz z opcjš wykreślania dwóch zegarów: stacjonarmego i relokowanego.Przygotowano też rozwijalne tabele okresowych aspektów predykcyjnych miesięcznych, rocznych i trzyletnich, wykreślanych chronologicznie z możliwością ich zapisu do pliku PDF. Poniżej przedstawiono przykładowe roczne tranzyty planet ciężkich.oraz ich zapis do pliku PDF

Trzyletnia tabela planet ciężkch może być wykreślana bez podania orbów lub z ich określleniem.

Tabelę zaćmień Słońca rozszerzono o zaćmienia w wybranym znaku zodiaku w okreie dwustuletnim.W wersji 4.3 dodano roczną tabelę tranzytów planet lekkich i Księżyca do domów natalnych oraz dwunastoletnią tabele tranzytów planet cięzkich do domów natalnych, krórš przedstawiono w zapisie do pliku PDF.

Tabelę trazytów planet do domów natalnych można kopiować, przy czym kopia zachowuje się identycznie jak oryginał i można ją przewijać.Astrologię wedyjską uzupełniono o opcje tattw dziennych wraz z wyznaczeniem tattw pobocznych. Poniżej przedstawiono je powiekszone do pełnego ekranu oraz zapisane do pliku PDF.

Dodano tabelę tranzytów planet w domach natalnych. Poniżej przedstawiono roczna tabelę ranzytów planet lekkich w domach i 12-letnia tabelę traznytów planet cięzkich do radixu zapisana do pliku pdf.

Dodano tabele midpunktów tranzytowch, prograsywnych i dyrekcyjnych do radixu oraz zamiennie ranzytów, progresji i dyrekcji do midpunktów natalnych,Tabee pozwalają na wybór aspektów, midpunktów lustrzanych oraz ustalanie orbów.

Zmodyfikowano opcje szukania figur tranzytowych i figur efemerydalnych, dodając możliwość określania orbów, a także dla większej czytelności wykreślania w horoskopie tylko wybranej figury.Podobnie zmodyfikowano opcję szukania grup aspektów, umożliwijąc dla większej czytenosci wykreslenie w horoskopie jedynie wybranej z tabeli grupy aspektów.Dodano tabelę retrogradacji.Umożliwiono wykreślanie horoskopu Syzygii.Na koniec dodano opcje tradycyjnej metody rektyfikacji horoskopów metodą Animodara i Monomoirii. Szerzej metoda opisana została w opisie programu Astrolog_4.3.pdf, który można pobrac ze strony Astrologa.

Na początku roku 2024 dodano opcję horoskopu porównawczego progresji sekundarnych dwóch osób z możliwością wykonywania kroku czasowego.Dodano też możliwość wykreślania porównawczych figur planetarnych.Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie, dotyczące zestawów horoskopów i aspektów, które pozwolą nam je dopracować i ulepszyć.