Kontakt


Zbigniew Arański
email: rigela@box43.pl
telefon: +48 696-607-162

Demo 1.2


Wersja demonstracyjna programu EZOTERYK pracuje w systemie Windows, preferowany Windows 10. Posiada opcje numerologiczną, Yi Jing, Runy, Tarot oraz Karty klasyczne.
Opcja numerologiczna w wersji Demo posiada trzy spisy tematyczne: Interpretacje, Postaci i Osoby.
W spisie Interpretacje umieszczono dane numerologiczne dwóch przykładowych osób, dla których można sporządzić karty numerologiczne wraz z opisami interpretacyjnymi.
Spis Postaci zawiera dane numerologiczne piętnastu znanych postaci historycznych, pisarzy, aktorów i polityków. Dla tej grupy danych można sporządzić karty numerologiczne, ale nie można sporządzić opisów interpretacyjnych.
Ostatnia grupa to spis tematyczny Osoby. Można tu zapisywać dowolne dane numerologiczne. Dla tej grupy danych nie można sporządzać kart numerologicznych, ale można obliczać podstawowe wibracje numerologiczne, takie jak Droga Życia, Liczba Duszy, Realizacji i Cele Ekspresji, Liczba Mocy, wibrację Podpisu oraz Przeznaczenia. Dane te zapisywane są do archiwum, które można przeglądać.
W wersji Demo nie jest dostępny Wybór imion urodzenia i bierzmowania oraz Dobór podpisu i pseudonimu, za to można sporządzać Tranzyty numerologiczne, Program Życia oraz Trójkąt Marsyliański. Spis imion, można przeglądać, nie można jednak dokonywać korekty imion, ich dodawania i usuwania. Analiza Imion sporządzana jest dla dwóch przykładowych imion Klaudiusz i Marcelina.

Opcja Yi Jing w wersji DEMO umożliwia określenie heksagramu zegarowego i dokonanie komputerowej dywinacji trzema monetami, którą można poddać analizie, uzyskując heksagramy przed i po przemianie wraz z liniami zmiennymi, obrazem, osądem i władcami heksagramów. W wersji DEMO nie można sporządzić dywinacji zegarowych oraz dywinacji polegających na liczeniu łodyg krwawnika, nie można również uzyskać opisów interpretacyjnych heksagramów Księgi Przemian.

Opcja Tarota w wersji DEMO umożliwia sporządzenie trzech rozkładów kart Dużymi Arkanami: Czterech kart z sygnifikatorem własnym, Miłość z sygnifikatorem własnym i partnera oraz Tajemnica Najwyższej Kapłanki z sygnifikatorem układu. Można zapoznać się ze wszystkimi kartami Dużych Arkanów. Opcja DEMO umożliwia wykonanie rozkładów jedną z trzech dostępnych w programie Talii Tarota. Rozkłady można zapisywać do archiwum i je z niego odtwarzać. W wersji DEMO nie można zapisywać do archiwum rozkładów wykonanych rzeczywistymi kartami oraz projektować własnych rozkładów kart.

Opcja Kart klasycznych w wersji DEMO umożliwia wykonanie trzech rozkładów: Cztery karty, Drzewo życia i Podkowa talią 32 kart klasycznych. Wykonane rozkłady można zapisywać do archiwum i odtwarzać w dowolnym czasie. W wersji DEMO nie można zapisywać do archiwum rozkładów wykonanych rzeczywistymi kartami oraz projektować własnych rozkładów kart.

Opcja Run umożliwia dokonania trzech rozkładów run: Trzy Norny, Cztery żywioły i Pięć run. Można zapoznać się też ze wszystkimi runami Futharku Starszego. Rozkłady run można zapisywać do archiwum i je z niego odtwarzać. W wersji DEMO nie można zapisywać do archiwum rozkładów wykonanych rzeczywistymi runami oraz projektować własnych rozkładów run.

W wersji DEMO dostępne jest Archiwum numerologiczne, Yi JIng, Tarota, Kart klasycznych i Run. Dane można archiwizować do folderów zewnętrznych, a także je z nich wczytywać.

Ustawienia programowe są identyczne jak w pełnej wersji programu. Cały program opisany jest w dołączonym pliku Ezoteryk_1.2.pdf. Plik ten dostępny jest także z menu programu.

Wersja demonstarcyjna wymga minimalnej rozdzielczości ekranu 1280 * 720 pixeli. Dla poprawnego wykrywania rozdzielczości skala tekstu powinnan mieć zadeklarowany rozmiar 100 %. Wartości te wykrywane są w podopcji menu Pomoc programu. Po ściągnięciu, pliki skompresowanego folderu Demo_1.2.zip należy rozpakować do wspólnego folderu, a następnie uruchomić z niego Setup.exe. Podczas instalacji zakładany jest folder (domyślnie EZOTERYK_DEMO) i instalowane środowisko uruchomieniowe Microsoft Framework (gdy nie jest ono zainstalowane w systemie Windows, konieczne jest połączenie internetowe). EZOTERYK jest wprowadzany do Menu Start Windows, a na pulpicie tworzony jest skrót. Instalator prowadzi Użytkownika przez cały proces instalacji programu.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania programu, uwagi te pomogą w jego udoskonaleniu i wyeliminowaniu ewentualnych blędów. Szczegółowy opis programu Ezoteryk 1.2 w wersji pdf można pobrać poniżej.

Pliki instalacyjne:
Ezoteryk_Demo 1.2:  pobierz  [141 MB]
Ezoteryk_Demo.pdf:  pobierz  [18,6 MB]